Turkse omroepen beboet voor berichtgeving over bosbranden

Het International Press Institute veroordeelt de boetes die de Turkse Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK) op 11 augustus oplegde aan zes televisiezenders. KRT, Fox TV, Habertürk, Halk TV, TELE 1 en TR35 werden beboet voor hun verslag van de recente bosbranden in het zuidwesten van Turkije. Fox TV zou in zijn verslaggeving “paniek” en “angst” hebben gezaaid, bijvoorbeeld door het gebruik van het woord “nachtmerrie” om de situatie te duiden.

İlhan Taşçı, een door de oppositie benoemde bestuurder, werd belet deel te nemen aan de raadsvergadering waarin het besluit boetes op te leggen werd genomen. Taşçı werd er door RTÜK-voorzitter Ebubekir Şahin van beschuldigd opmerkingen te hebben gemaakt op sociale media die "vooringenomenheid weerspiegelen”.

RTÜK ligt al langer onder vuur vanwege zijn censurerende rol, zoals bij toegenomen controle over het internet. IPI-programmacoördinator Renan Akyavaş stelt dat RTÜK is verworden tot niet veel meer dan een politiek instrument met als doel kritische en onafhankelijke media te intimideren: “Door hoge geldboetes en dreigementen op te leggen, voorkomt het dat media verslag doen van gebeurtenissen van algemeen belang.”

Het gepolitiseerde karakter en de beslissingen van RTÜK vormen een groot gevaar voor de persvrijheid in Turkije, stelt Akyavaş: “Het is onaanvaardbaar dat een lid een vergadering niet mag betreden omdat hij zich verzet tegen de politiek gemotiveerde censuur van RTÜK." Het International Press Insitute roept de Raad op haar boetes in te trekken.