Berichten over zelfmoord verboden

Het International Press Institute IPI veroordeelt de bedreigingen aan het adres van de Turkse journalist Faik Akgün en de lokale krant Günışığı uit de centraal-Anatolische stad Elazığ. De krant had een reportage gepubliceerd over de zelfmoord van een universiteitsstudent.

Op 13 januari publiceerde Akgün het nieuwsbericht met de titel "Hij kon niet tegen de druk van de religieuze sekte, pleegde zelfmoord". Het bericht ging over de universiteitsstudent Enes Kara, die zelfmoord pleegde. Hij deed dit blijkbaar als gevolg van de druk die hij ondervond in zijn studentenhuis, dat wordt gerund door een religieuze organisatie. Kara had voor zijn dood een video naar vrienden gestuurd waarin hij sprak over die druk vanuit zowel zijn familie als leden van de religieuze sekte in het studentenhuis waar hij door zijn familie gedwongen werd te verblijven. Het nieuwsbericht werd van de website van de krant verwijderd nadat zowel Akgün als de krant bedreigingen hadden ontvangen.

Bedreigingen om berichtgeving

Lokale media en journalisten meldden dat Akgün eerst bedreigingen had ontvangen van leden van de sekte die hem onder druk hadden gezet om in de kop van het nieuwsbericht ‘van de religieuze sekte’ te verwijderen. Later riep het bestuur van de krant Akgün bij zich en zette hem uit zijn functie van hoofdredacteur, die hij in oktober 2021 had gekregen. De krant Gerçek Gündem meldde dat Akgün talrijke bedreigingen had ontvangen waarin hij ervan werd beschuldigd een ‘ongelovige’ te zijn en een aanhanger van de oppositiepartij CHP. In een interview met Gerçek Gündem zei Akgün dat hij uit zijn functie was ontheven omdat "hij niet in staat was goede prestaties te leveren", maar hij merkte op dat hij niet was ontslagen bij de krant.

Rechtbank blokkeert berichten over zelfmoord

Op dezelfde dag besliste een lokale rechtbank in Elazığ om de online toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de zelfmoord die waren gepubliceerd op de websites van Cumhuriyet, BirGün, Halk TV, Tele 1, soL en T24 na een klacht van de vader van de student. De provinciegouverneur van Elazığ verbood ook openbare herdenkingen, demonstraties en persberichten in de stad gedurende vijftien dagen.

Lokale media moeten zwijgen

"Dit is een duidelijk voorbeeld van een poging om de lokale media tot zwijgen te brengen door middel van bedreigingen en druk van de publieke opinie”, zo reageerde Renan Akyavas, coördinator van het IPI-programma Turkije. “Ondanks de nieuwswaarde van dit incident hebben de staatsautoriteiten hun positie en macht misbruikt om de stroom aan nieuws en informatie te onderdrukken over een onderwerp dat gevoelig ligt bij de Turkse regering en haar bondgenoten. We roepen de Turkse autoriteiten op om de veiligheid van journalisten te waarborgen tegen alle bedreigingen en media toe te staan vrijelijk verslag te doen van gebeurtenissen die van publiek belang zijn. Het besluit om de toegang tot nieuwsberichten over deze kwestie te blokkeren is disproportioneel en een inbreuk op de persvrijheid en moet snel ongedaan worden gemaakt."

Tekst: Erik Bootsman

Bron: International Press Institute