IFJ en EFJ lanceren tijdelijk solidariteitsfonds Turkse journalisten

De International Federation of Journalists (IFJ) en de European Federation of Journalists (EFJ) hebben een solidariteitsfonds voor journalisten in Turkije gelanceerd. Om journalisten in nood en hun gezinnen te ondersteunen, hebben de IFJ en EFJ, waarvan ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten deel uitmaakt, dit fonds in het leven geroepen. Het fonds biedt financiële hulp aan vervolgde en ontslagen journalisten en juridische en humanitaire hulp aan journalisten en hun families.

 In de afgelopen jaren is er tegen Turkse journalisten zeer hard opgetreden. Journalisten worden strafrechterlijk vervolgd, gevangen gezet en sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 hebben meer dan 180 mediatitels de deuren moeten sluiten. Ook zijn in deze periode duizenden journalisten ontslagen, waardoor zij en hun families te maken hebben met inkomensonzekerheid. Journalisten kunnen een beroep doen op het solidariteitsfond voor financiële en juridische ondersteuning. Ook voorziet het fonds in een tegemoetkoming in de medische kosten van journalisten die in de gevangenis zitten of worden vervold. Daarnaast nemen de IFJ en EFJ het initiatief voor een Rapid Response-systeem dat kan reageren in noodsituaties, zodat zo snel mogelijk humanitaire steun kan worden geboden aan journalisten en hun families.

 

Klik hier voor meer informatie.