Reporters sans Frontières veroordeelt voortdurende detentie Sik en Sener

Reporters sans Frontières veroordeelt de gerechtelijke beslissing om het verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van onderzoeksjournalisten Ahmet Sik en Nedim Sener af te wijzen. Het gevolg is dat beide verslaggevers, die op 3 maart in Istanbul zijn gearresteerd, in afwachting van hun rechtszaak nog maanden in de gevangenis moeten verblijven. Het tweetal is aangeklaagd op beschuldiging van deelname aan het vermeende Ergenekon, dat de  autoriteiten beschouwen als een 'terroristische organisatie'.

Het gerechtshof beval op 21 maart tot voortzetting van de detentie op basis van artikel 100-3 van het Turkse Wetboek van Strafrecht. Dit wetsartikel is van toepassing wanneer sprake is van het risico dat de verdachten 'vluchtgevaarlijk zijn (...) bewijzen verduisteren of beschadigen (...) of druk uitoefenen op getuigen'. Reporters sans Frontières wijst deze argumenten van de hand en dringt er bij de openbare aanklager op aan de bewijzen te tonen die hij tegen de twee journalisten in handen zou hebben.

Zowel in Turkije als in het buitenland is een campagne op gang gekomen voor de vrijlating van de journalisten. Op zondag 13 maart demonstreerden ruim 5.000 mensen voor de tweede achtereenvolgende week in Istanbul na een oproep voor het Platform voor de Vrijheid van Journalisten (GÖP). De huiszoekingen en arrestaties die de politie op 3 maart verrichtte, zijn wereldwijd veroordeeld als een ernstige schending van de persvrijheid.

Politiek gemotiveerd

In een brief aan de onafhankelijke web portal Bianet op 20 maart stelt Ahmet Sik dat hij niet weet waarom hij in de gevangenis zit, maar zich ervan bewust is dat zijn arrestatie politiek gemotiveerd is. Sik heeft kort geleden een boek voltooid over de invloed van een islamitische groepering onder leiding van Fetullah Gülen binnen de Turkse staat en de nationale politie. Veel commentatoren stellen dat de beweringen in dit boek de regering in verlegenheid brengen met de parlementsverkiezingen in juni in het vooruitzicht. Tientallen personen zijn sinds juni 2007, toen het gerechtelijk onderzoek naar het Ergenekon-schandaal begon, gearresteerd. Het onderzoek - aanvankelijk begroet als een teken van democratische vooruitgang in Turkije, omdat zich onder de gedetineerden ook hooggeplaatste militairen bevonden - krijgt een steeds repressiever karakter. Reporters sans Frontières heeft aangedrongen op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Sik en Sener.

Elke journalist die bericht over het veiligheidsapparaat of de etnische minderheden in Turkije loopt het risico op vervolging. Ertugrul Mavioglu staat in de komende dagen terecht vanwege een interview met een leider van de verboden Arbeiders Partij van Koerdistan (PKK) in Noord-Irak. Reporters sans Frontières stuurt waarnemers naar dit proces. Mavioglu is en Sik zijn eerder vervolgd in verband met een boek dat zij samen schreven over het Ergenekon-schandaal.