Rapport TESEV over arbeidsomstandigheden journalisten in Turkije

Lage salarissen, een bescheiden rol van journalistieke vakbonden, dominantie van mannelijke verslaggevers en informele arbeidsrelaties. Deze thema's komen aan bod in de tweede editie van het mediarapport van de Stichting voor Turkse Economische en Sociale Studies (TESEV). Een rapport waarin zij uitgebreid ingaat op de arbeidsomstandigheden van journalisten in Turkije.

 

In het mediarapport schetst TESEV de gevolgen van wetswijzigingen voor zowel werkgevers als werknemers in de Turkse media. Bovendien bevat het rapport een analyse van de arbeidsrelaties in de journalistieke branche en biedt het inzicht in de omvang van advertentie-inkomsten. Het rapport biedt daarnaast een historisch overzicht van de mediawetgeving in Turkije. De eerste Turkse perswet - Wet 5311 - kwam in 1938 tot stand. Deze wet stond aan de basis van Wet 5953, die de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers regelde. Deze wet erkent het recht van journalisten vakbonden te vormen, zich te verzekeren, vakantie- en verlofdagen op te nemen en het recht op een arbeidsovereenkomst.

 

Intimidatie en ontslag
In 1963 is de Turkse Journalisten Vakbond opgericht. In de jaren zeventig speelde deze vakbond een belangrijke rol door cao's af te sluiten en uitoefening van het stakingsrecht. In de jaren tachtig nam de invloed van vakbonden af. Dit was onder meer het gevolg van intimidatie door werkgevers. Zo werden vakbondsleden ontslagen en tegengewerkt bij het vinden van ander werk. Journalisten die zich conformeren aan de regels komen na een bepaalde termijn in aanmerking voor een gele perskaart. Slechts weinig verslaggevers zijn in het bezit van deze perskaart. Niet alleen zijn meer mannen dan vrouwen houder van een perskaart. Bovendien worden negen op de tien leidinggevende functies in de media door mannen bezet.

Het verloop in de mediasector is zeer groot. Zo is 79 procent van de werknemers korter dan vijf jaar actief in hun huidige functie. Slechts 13 procent is tussen de zes en tien jaar in dezelfde functie werkzaam en 8 procent langer dan elf jaar. Gemiddeld verdienen werknemers in de Turkse media 625 euro per maand. Het hoogst verdiende maandsalaris bedraagt 17.500 euro, terwijl een kwart van alle journalisten minder dan 500 euro per maand verdient.