Nieuwe mediawet: één stap vooruit en twee stappen terug

In het wetsontwerp voor een nieuwe mediawet wordt voorzien in hogere straffen en worden nieuwe strafbare feiten toegevoegd. Het liberale dagblad Radikal omschrijft de nieuwe wetgeving als een verdere beperking van de persvrijheid.

 

Aan het Turkse Wetboek van Strafrecht (TCK) worden naar verwachting nieuwe wetsartikelen toegevoegd die de bewegingsvrijheid van journalisten verder aan banden leggen. Zo worden de straffen voor online publicaties of beelden van vertrouwelijke gesprekken verdubbeld. Voor strafbare feiten die inbreuk maken op het vertrouwelijk karakter van de gepubliceerde documenten of beelden geldt bovendien dat de motivering die eraan ten grondslag ligt, wordt uitgebreid. Zo is de openbaarmaking hiervan strafbaar indien dit ‘besluitvorming beïnvloedt' (artikel 288), de ‘grenzen van vrije nieuwsgaring' overschrijdt en geen journalistiek doel dient. Het is echter onduidelijk op basis van welke criteria wordt vastgesteld in welke gevallen daadwerkelijk sprake is van een strafbaar feit. Op overtreding van artikel 288 staat een geldboete.

 

Wetsontwerp leidt tot kritiek
Journalistieke vakorganisaties en juristen hebben veel kritiek op het wetsvoorstel. Zo hekelen zij het feit dat de Anti-Terreurwet - als gevolg waarvan meer dan zestig journalisten in de gevangenis zitten - niet wordt hervormd. "De regering doet voorkomen alsof de nieuwe wet een bijdrage levert aan een grotere persvrijheid, terwijl dit juist met voeten wordt getreden. Door deze nieuwe wetgeving krijgt het regime de mogelijkheid de media als propaganda-instrument voor haar politieke doeleinden te gebruiken", benadrukt Ercan İpekçi, voorzitter van de Vakbond van Turkse Journalisten (TGS). "Ergenekon wordt als voorwendsel gebruikt om journalisten die vertrouwelijke documenten of gesprekken openbaar maken bloot te stellen aan vervolging. Het is zorgwekkend dat journalisten die kritiek hebben op een operatie of zeggen dat Nedim Şener vrijgelaten moet worden hiermee een strafbaar feit begaan", aldus Ferai Tınç van het Persinstituut.

Klik hier voor het volledige artikel in Radikal.