Van terrorisme beschuldigde Britse journalisten vrijgelaten

De Britse journalisten die 27 augustus op beschuldiging van terrorisme in Turkije waren opgepakt, zijn op 3 september vrijgelaten. De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) hadden er bij de Turkse autoriteiten op aangedrongen Jake Hanrahan en Philip Pendlebury onmiddellijk vrij te laten. Amnesty International eiste eerder deze week de vrijlating van beide verslaggevers, die werkzaam zijn voor het online medium Vice News.

 

De verslaggevers werden op zondag 30 augustus aangeklaagd op beschuldiging van lidmaatschap van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), na hun arrestatie in de voorgaande week in de provincie Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije. "Onze collega's moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Zij zijn geen terroristen - zij zijn journalisten en mogen niet als misdadigers worden behandeld", reageerde Michelle Stanistreet, van de Britse Journalisten Vakbond, verbonden aan de IFJ. "We zijn zeer gealarmeerd over de grootschalige aanvallen op persvrijheid in Turkije, dat lid is van de Raad van Europa. De Turkse regering moet artikel 10 van de Europese Conventie van de Mensenrechten over de vrijheid van meningsuiting, naleven". Eén van de gedetineerde journalisten is lid van Britse vakbond.

Intimidatie

De IFJ en EFJ denken dat de autoriteiten proberen beide journalisten te intimideren, vanwege hun verslaggeving over de confrontaties tussen het Turkse leger en pro-Koerdische militanten, die volgden op de escalatie van gewelddadige aanslagen in het land. "De beschuldigingen tegen onze Britse collega's, werkzaam voor Vice News, zijn nergens op gebaseerd. Het is onzinnig te beweren dat professionele journalisten zich zouden inlaten met terroristische organisaties. De autoriteiten hebben tot nu toe geen enkel bewijs voor de vermeende relatie met IS", zei IFJ-voorzitter Jim Boumelha afgelopen woensdag. "Deze arrestaties zijn een voorwendsel van de regering om journalisten dwars te zitten die gevoelige kwesties behandelen. Wij dringen aan op hun onmiddellijke vrijlating, zodat zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten, zonder bloot te staan aan intimidatie."

Volgens berichten in de media zou een gerechtshof in het zuidoosten van Turkije de voorlopige hechtenis van beide verslaggevers hebben verlengd, op beschuldiging van 'deelname aan terroristische activiteiten' en het 'ondersteunen van een gewapende organisatie'. Vice News, een online kanaal dat videoverslagen uitzendt, meldde dat de journalisten Jake Hanrahan en Philip Pendlebury op 27 augustus zijn gearresteerd, terwijl ze botsingen filmden tussen veiligheidstroepen en jongeren die sympathiseren met de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in de provincie Diyarkabir. Zij zijn sindsdien gedetineerd in de gevangenis van Diyarbakir, in afwachting van hun rechtszaak, waarvoor nog geen datum is vastgesteld. Zij ontkennen alle beschuldigingen.

Campagne tegen persvrijheid

De EFJ vreest dat de arrestaties het begin zijn van een nieuwe campagne tegen onafhankelijke berichtgeving over het militaire offensief tegen PKK-rebellen. "Er is reden om aan te nemen dat de Turkse regering opnieuw een beroep doet op anti-terreurwetgeving en de nationale veiligheid om kritische journalisten het zwijgen op te leggen", benadrukte EFJ-voorzitter Mogens Blicher Bjerregård in een persverklaring. "Deze journalisten zijn geen voorstander van terrorisme. Zij doen hun werk en we roepen de Turkse autoriteiten op internationale standaarden na te leven, zoals artikel 19 van de Universele Verklaring voor de Mensenrechten, die het recht waarborgt informatie te vergaren en te ontvangen." De IFJ en EFJ willen de zaak voorleggen aan het digitale platform van de Raad van Europa, gericht op de bescherming van journalisten.

Vrijgelaten

Gisteren bleken de journalisten plotseling te zijn vrijgelaten. Het is nog onduidelijk waarom ze in vrijheid zijn gesteld. De vertaler zit nog wel in gevangenschap. De Britten worden waarschijnlijk het land uit gezet. De IFJ, EFJ en de Journalisten Vakbond van Turkije (TGS), organiseren op 17 en 18 september in Istanbul een internationale conferentie over persvrijheid en vakbondsrechten met de titel 'Vechten voor journalistieke rechten en vrijheden in politiek gepolariseerd land'.