Röportaj

 

Laatste nieuws

Een Turkse journalist wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn bewering ...

 

Biografieën

Hıkmet werd in 1902 geboren in Thessaloniki in Griekenland. Aan het einde ...

 

Over Röportaj

In Turkije is op het gebied van de media op het eerste gezicht letterlijk v...

Ahmet Altan

 

4 februari Istanbul, Turkije

AhmetAltan

Aangeklaagde: Ahmet Altan

Mediatitel en functie: dagblad Taraf, columnist

Status: in gevangenschap

Aanklacht: smaad

Mogelijke strafmaat: ---

Gerechtshof: Anadolu, 10e Strafgerechtshof, Istanbul

 

Achtergrond
Ahmet Altan, schrijver en journalist van het inmiddels gesloten dagblad Taraf, wordt beschuldigd van smaad vanwege een artikel dat hij publiceerde op 4 januari 2010 met de titel 'Dood op bevel van de vader'. Altan wordt verweten dat hij de inhoud van dit artikel nooit heeft weerlegd.

 

De aanklacht werd oorspronkelijk in 2010 ingediend, maar omdat het artikel verwees naar de inmiddels overleden voormalige president van Turkije, Süleyman Demirel, werd de vervolging opgeschort.

 

In een andere rechtszaak is Altan in het najaar van 2018 veroordeeld vanwege 'belediging van de president'. Als gevolg van deze aanklacht werd de eerdere rechtszaak heropend.

 

De tweede rechtszitting vond plaats op 19 juni 2019. Altan woonde de rechtszitting vanuit zijn gevangeniscel bij via het juridische video conferencing-systeem dat bekendstaat onder het acroniem SEGBIS.

 

Tijdens de zitting op 30 oktober stelde de advocaat van Altan dat bij het Hof van Cassatie beroep is aangetekend tegen het vonnis van de 32e Strafkamer in Ä°stanbul, dat aanleiding was voor de heropening van de rechtszaak. Omdat in hoger beroep nog geen uitspraak is gedaan, zouden de aanklachten moeten worden geseponeerd. Altan woonde de rechtszaak opnieuw bij via SEGBIS.

 

De volgende zitting vindt plaats op 4 februari 2020.

 

Lees ook de bio van Ahmet Altan