Röportaj

 

Laatste nieuws

Een Turkse journalist wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn bewering ...

 

Biografieën

Hıkmet werd in 1902 geboren in Thessaloniki in Griekenland. Aan het einde ...

 

Over Röportaj

In Turkije is op het gebied van de media op het eerste gezicht letterlijk v...

‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije - Regeringsdecreet

Inhoudsopgave
‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije
Wettelijke maatregelen
Moorden op journalisten
Repressie
Witte vlekken in kranten
Staatgrepen 1960 -1980
Communisme en ‘separatisme’
Regeringsdecreet
Jaren 90 – Douane Unie
Alle pagina's

Regeringsdecreet

Op 10 april 1990 publiceerde de regering een nieuw decreet in de Staatscourant. Voordat dit regeringsbesluit, dat een nog strakkere perscensuur regelde, in werking trad, werden mediavertegenwoordigers in de residentie ontboden. Zij kwamen in het presidentiële paleis – het Çankaya in Ankara – bijeen op een ‘mediatop’. Uitgevers en hoofdredacteuren van dagbladen kregen informatie over de situatie in het zuidoosten. Zij gingen akkoord met de voorwaarden die aan de berichtgeving werden gesteld. Dit regeringsbesluit werd later bekend als het SS-decreet. In april 1991 werden artikel 141, 142 en 163 opgeheven en kwam een aantal gewetensgevangenen vrij. Herziening van Wet 2932 had publicaties tot gevolg van kranten, boeken en poëzie in de Koerdische taal, hoewel onderwijs en tv-uitzendingen in deze taal verboden bleven. Publicaties die de eenheid en waardigheid van het leger en de veiligheidskrachten schaden, kritiek uitoefenen op de verplichte militaire dienst en ‘terroristische propaganda’ zijn nog steeds verboden.