Röportaj

 

Laatste nieuws

Een Turkse journalist wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn bewering ...

 

Biografieën

Hıkmet werd in 1902 geboren in Thessaloniki in Griekenland. Aan het einde ...

 

Over Röportaj

In Turkije is op het gebied van de media op het eerste gezicht letterlijk v...

‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije - Moorden op journalisten

Inhoudsopgave
‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije
Wettelijke maatregelen
Moorden op journalisten
Repressie
Witte vlekken in kranten
Staatgrepen 1960 -1980
Communisme en ‘separatisme’
Regeringsdecreet
Jaren 90 – Douane Unie
Alle pagina's

Moorden op journalisten

Op 24 augustus 1908 werd de Grondwet in ere hersteld. Deze periode ging de geschiedenis in als Il Mesrutiyet, waarin een regime met een constitutionele basis het bewind voerde. Een nieuwe periode van verwesterlijking deed zijn intrede. Het aantal kranten nam toe, evenals de oplagen die soms opliepen tot 50.000 exemplaren. De toenmalige militaire machthebbers, Ittihat ve Terakki, voerden vervolgens de druk op de media weer op. Sommige kranten werden gesloten, anderen zetten de berichtgeving voort onder een andere naam. In juli 1909 kwam de eerste Perswet tot stand: Matbuat Kanunu. Kranten die de staatsveiligheid schonden en de bevolking aanzetten tot een opstand konden door de regering worden gesloten. Journalisten werden met de dood bedreigd. In 1909 kwam Hasan Fehmi van Serbesti om het leven toen hij door een dodelijk schot werd getroffen op de Galatabrug in Istanbul. In 1910 kwam Ahmet Samim van Seday-i Millet om het leven. Een jaar later werden de journalisten Zeki Bey en Hasan Tahsin vermoord. In dezelfde periode werd de regeringsgezinde krant Vatan opgericht.