Röportaj

 

Laatste nieuws

Een Turkse journalist wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn bewering ...

 

Biografieën

Hıkmet werd in 1902 geboren in Thessaloniki in Griekenland. Aan het einde ...

 

Over Röportaj

In Turkije is op het gebied van de media op het eerste gezicht letterlijk v...

‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije - Wettelijke maatregelen

Inhoudsopgave
‘Sansürlüdür’ - Censuur in Turkije
Wettelijke maatregelen
Moorden op journalisten
Repressie
Witte vlekken in kranten
Staatgrepen 1960 -1980
Communisme en ‘separatisme’
Regeringsdecreet
Jaren 90 – Douane Unie
Alle pagina's

Wettelijke maatregelen

Inmiddels namen de autoriteiten kennis van de toenemende invloed die de media uitoefenden in Europa. In deze periode kwamen de eerste wettelijke maatregelen tot stand die de pers aan banden moesten leggen. Onder Sultan Abdülaziz kwam in 1864 de zogeheten Matbuat Nizamnamesi tot stand. Kranten konden voortaan zonder tussenkomst van de rechtbank door de regering worden gesloten. Berichtgeving die de staatsveiligheid schond en leidde tot verstoring van de openbare orde was verboden. In 1867 kwam een tweede wet tot stand – Kararname-i Ali – die de persvrijheid nog verder beperkte. Kranten drukten uit protest blanco pagina’s af. Het 30-jarige bewind van Abdülhamit (1867-1908) staat bekend als een periode van ‘inquisitie’ tegen de pers. Na de totstandkoming van een militair regime op 20 september 1877 konden de generaals nu ook op basis van een officieel besluit kranten sluiten. Zo was het gebruik van bepaalde woorden verboden.