Röportaj

 

Laatste nieuws

Een Turkse journalist wordt strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn bewering ...

 

Biografieën

Hıkmet werd in 1902 geboren in Thessaloniki in Griekenland. Aan het einde ...

 

Over Röportaj

In Turkije is op het gebied van de media op het eerste gezicht letterlijk v...

Arbeidsomstandigheden journalisten in Turkije - De gele perskaart

Inhoudsopgave
Arbeidsomstandigheden journalisten in Turkije
De gele perskaart
Vakbonden
Alle pagina's

De gele perskaart

gele perskaart

De Turkse regering heeft in december 2018 de procedures en regels voor het aanvragen van de gele perskaart aangepast. De journalistieke vakbonden hebben felle kritiek op deze maatregel. Door de strengere voorschriften is het voor journalisten moeilijker een perskaart te krijgen en kunnen de autoriteiten deze gemakkelijker intrekken. Zo kan een journalist zijn perskaart kwijtraken als hij wordt verdacht van activiteiten die 'in strijd zijn met de nationale veiligheid' of een 'gevaar zijn voor de openbare orde'.

 

Als gevolg van de nieuwe regelgeving zijn ook wijzigingen van kracht in de Commissie voor de Perskaart, die verantwoordelijk is voor de uitgifte hiervan. Terwijl in het verleden vertegenwoordigers van alle journalistieke vakbonden zitting hadden in deze commissie, is nu nog slechts één vakbond vertegenwoordigd. Het Directoraat-Generaal voor de Media, Omroepen en Informatie - eerder onderdeel van het kabinet van de minister-president - is nu verbonden aan de afdeling Communicatie die rechtstreeks onder president Erdogan valt. Voor het aanvragen van een perskaart moeten journalisten aan een aantal eisen voldoen. Naast eisen op het gebied van leeftijd en opleidingsniveau, moeten zij in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst met een medium dat wordt erkend door de autoriteiten. Daarnaast mogen zij geen strafblad hebben vanwege veroordelingen tot een gevangenisstraf van vijf jaar of langer. Hierbij gaat het onder meer om misdrijven als 'steun aan een terroristische organisatie', 'spionage', 'het onthullen van staatsgeheimen' of 'activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar brengen'.